Skip to main content
 • +37368333123
 • office@wellnesscg.ru
 • 09 - 18

Политика конфиденциальности

 • Политика конфиденциальности (RU)

  При просмотре сайта WELLNESSCG.RU вы предоставляете нам 2 вида информации: личную информацию, которую вы предоставляете при совершении покупки (когда вы указываете свои имя, фамилию, адрес, номер телефона и т.д.) и информацию об использовании вами нашего сайта при его просмотре (информация собирается самостоятельно с помощью наших инструментов аналитики).

  Личная информация

  WELLNESSCG.RU не будет передавать предоставленную вами информацию третьим лицам. Ваши данные будут сохранены в тайне и не подлежат продаже или обмену.

  Информация об использовании сайта


  Как и другие коммерческие сайты, сайт WELLNESSCG.RU использует веб-журналы для сбора информации об использовании нашего сайта. Информация, собираемая с помощью файлов cookie и журналов веб-сервера, может включать дату и время посещения, просмотренные страницы, время, проведенное на нашем сайте, а также сайты, посещенные непосредственно перед и после нашего сайта. Эта информация собирается в совокупности. Ни одна из этих сведений не связана с вами как с отдельным человеком или индивидуальным пользователем.

  Что такое файлы cookie?

  Файлы Cookie - это небольшие файлы, которые хранятся в памяти вашего компьютера, пока вы просматриваете наш сайт. С помощью информации, которая хранится в этих файлах cookie, наш сайт запоминает ваши предпочтения, когда вы возвращаетесь на сайт. Таким образом, веб-сайт лучше адаптируется к вашим потребностям.
  Если вы хотите отключить файлы cookie, вы можете изменить настройки вашего браузера. Однако имейте в виду, что это может нарушить нормальное функционирование важных разделов нашего сайта. Это также может навредить предоставлению наших услуг.

  Использование информации на сайте

  Содержание данного сайта может быть использовано вами исключительно в личных, информационных и/или некоммерческих целях и не может быть изменено вами каким-либо образом. За исключением случаев, прямо указанных в настоящем документе, вы не имеете права использовать, загружать, публиковать, копировать, печатать, демонстрировать, воспроизводить, лицензировать, передавать или распространять любую информацию на данном сайте полностью или частично без предварительного письменного согласия WELLNESSCG.RU.

  Соглашение

  Используя сайт WELLNESSCG.RU, вы автоматически соглашаетесь на сбор и использование вашей личной информации, как описано в данной политике конфиденциальности. Если мы изменим нашу политику и процедуры конфиденциальности, мы опубликуем эти изменения на нашем сайте, чтобы вы знали, какую информацию мы собираем, как мы ее используем и при каких обстоятельствах мы можем ее раскрыть. Если вы не согласны с этими изменениями, ваше единственное средство защиты - прекратить использование сайта WELLNESSCG.RU.

 • Politica de Confidențialitate (RO)

  În timp ce navigați web-site-ul WELLNESSCG.RU ne furnizați 2 tipuri de informație: informația personală pe care o furnizați la momentul efectuării cumpărăturilor (atunci, când indicați datele personale despre numele, prenumele, adresa, numărul de telefon etc.) și informația despre utilizarea site-ului nostru în timp ce navigați pe el (informația se culege în regimul independent cu ajutorul instrumentelor noastre de analizare.)

  Informația personală

  WELLNESSCG.RU nu va transmite informația furnizată de dvs. către terți. Datele dvs. se vor păstra confidențial și nu sunt supuse vânzării sau schimbului. 

  Informația despre utilizarea web-site-ului

  La fel ca și alte site-uri comerciale, site-ul WELLNESSCG.RU utilizează jurnale web pentru a colecta informații despre modul în care site-ul nostru este utilizat. Informațiile colectate prin cookie-uri și jurnalele serverului web pot include data și ora vizitelor, paginile vizualizate, timpul petrecut pe site-ul nostru și site-urile vizitate chiar înainte și după site-ul nostru. Aceste informații sunt colectate în mod cumulativ. Niciuna dintre aceste informații nu este asociată cu dvs. fie ca persoană fizică, fie ca utilizator individual.

  Ce prezintă fișiere Cookies?

  Fișiere cookies sunt fișierele mici, ce se păstrează în memoria calculatorului dvs. în timp ce navigați pe web-site-ul nostru. Cu ajutorul informației care se depozitează în aceste fișiere cookies site-ul nostru memorizează preferințele dvs. când vă întoarceți pe web-site. Astfel site-ul se adaptează mai bine nevoilor dvs.

  Dacă doriți sa deconectați fișierele cookies puteți să modificați setările browser-ului dvs. Dar vă aducem la cunoștință, că aceasta poate dăuna funcționării corecte a unor părți importante a web-site-ului nostru. Aceasta poate dăuna la fel și furnizării serviciilor noastre.

  Utilizarea informației de pe web-site

  Conținutul acestui site poate fi utilizat de dvs. doar în scopuri personale, informative și/sau necomerciale și nu poate fi modificat de dvs. în nici un fel. Cu excepția cazurilor menționate direct în acest document, nu aveți dreptul să utilizați, să încărcați, să publicați, să copiați, să tipăriți, să afișați, să efectuați, să reproduceți, să licențiați, să transmiteți sau să distribuiți toate informațiile din acest site integral sau parțial fără consimțământul prealabil scris al site-ului WELLNESSCG.RU.

  Acord

  Prin utilizarea site-ului WELLNESSCG.RU sunteți de acord în mod automat cu colectarea și utilizarea informațiilor personale, așa cum este descris în această politică de confidențialitate. Dacă ne schimbăm politicile și procedurile de confidențialitate, vom posta aceste modificări pe site-ul nostru, astfel încât să știți ce informații colectăm, cum le folosim și în ce circumstanțe le putem dezvălui. Dacă nu sunteți de acord cu aceste modificări, singurul remediu este să opriți utilizarea site-ului WELLNESSCG.RU.